Photo: Bob at the Trailhead.

Album: Shrine Mountain Inn, 2005.

Bob at the Trailhead.